logo Rever

Rever legt een globale oplossing voor aan bedrijven

Spin-off van het laboratorium voor database engineering van de Universiteit van Namen, Rever ontwikkelt sinds 2004 software voor gegevensbeheer. De nieuwe Europese algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) ziet Rever als een kans om het digitale vertrouwen van de burgers te versterken.

Please email me the full press release (in Dutch).
English